Okręg nr 1 

Grażyna Stefańska

Grażyna Stefańska

Pozycja nr 1

Lat 63. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Długoletni pracownik  samorządowy, od trzech lat na emeryturze. W latach 2008-2011 ławnik Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Działa we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wittenberga 6. Radna Rady Miasta Żyrardowa. Uczciwa, konsekwentna w działaniu na rzecz mieszkańców Żyrardowa. Utytułowana badmintonistka

Linda Inez Bakalarska

Linda Inez Bakalarska

Pozycja nr 2

Wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie i marketing, specjalizacja turystyka i hotelarstwo. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Obecnie pracuję jako nauczyciel w SOSW w Żyrardowie. Pasjonuje mnie sztuka i malarstwo. Staram się tym zainteresować dzieci i młodzież z różnych środowisk. Działania wolontariackie w zakresie arteterapii sprawiają mi satysfakcję. Młodzież przyszłością Żyrardowa.

 

Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

Pozycja nr 3

Lat 43, urodzony w Żyrardowie. Dyplomowany nauczyciel, wychowawca, magister wychowania fizycznego. Pracuje w SP nr 7 . Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego “Siódemka”. Trener piłki siatkowej, koszykówki, kulturystyki i pływania. Czterokrotny mistrz Świata i mistrz Europy w podnoszeniu ciężarów.

Teresa Barbara Lefelt

Teresa Barbara Lefelt

Pozycja nr 4

Lat 64,  emerytowana pielęgniarka, działaczka Solidarności. Jako radna będzie dążyć do tego, aby Żyrardów stał się miejscem bezpiecznym, czystym, pełnym zieleni – przyjaznym swoim mieszkańcom. Ważnym zadaniem jest poprawa infrastruktury miejskiej, tworzenie nowych miejsc pracy w Żyrardowie oraz poprawa poziomu opieki zdrowotnej.

Piotr Stanisław Wrzosek

Piotr Stanisław Wrzosek

Pozycja nr 5

Lat 50.Szczęśliwy ojciec córki Olivii. Technik mechanik, przedsiębiorca. Zaangażowany działacz samorządowy. Patriota  tej „małej” i „dużej” ojczyzny. Zainteresowania: sport, nowoczesne technologie, podróże, antyki. Motto działania: SŁUŻYĆ MIESZKAŃCOM ŻYRARDOWA

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

Pozycja nr 6

Ojciec dwóch nastoletnich synów. Przedsiębiorca- zajmuje się szkoleniami zawodowymi osób dorosłych. Wykształcenie wyższe magisterskie -zarządzanie oraz  studia podyplomowe. Zaangażowany w życie społeczne przez czynny udział w wielu wydarzeniach społecznych i sportowych mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży.

Jan Józef Zdrojewski

Jan Józef Zdrojewski

Pozycja nr 7

Lat 60, żonaty. Absolwent SGGW, Akademii Rolniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Radny Samorządu Mieszkańców nr 3 w Żyrardowie. Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowo-badawczy, praca w administracji samorządowej, własna działalność gospodarcza.

 

Okręg nr 2 

Arkadiusz Sowa

Arkadiusz Sowa

Pozycja nr 1

Lat 49, nauczyciel. Wykształcenie wyższe historyczne i politologiczne. Absolwent UW i UMCS. Radny Rady Miasta Żyrardowa. Zaangażowany w wiele inicjatyw m.in. w ograniczenie działalności „jaskiń hazardu” w Żyrardowie. Za priorytety uznaje utwardzenie dróg w osiedlach domków jednorodzinnych, budowę przedszkola i żłobka oraz aktywny udział Miasta w ratowaniu żyrardowskiego szpitala.

Aleksandra Weronika Buczak

Aleksandra Weronika Buczak

Pozycja nr 2

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mgr socjologii. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Motto działania : Wsparcie dla młodych.

Jacek Robert Wińkowski

Jacek Robert Wińkowski

Pozycja nr 3

Lat 53. Wzorowy mąż i ojciec. Lekarz weterynarii – absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Działacz społeczny.

Arleta Pietras-Wasiak

Arleta Pietras-Wasiak

Pozycja nr 4

Wykształcenie wyższe na kierunku administracji samorządowej. Mama wspaniałych dwojga dzieci. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Swój czas i doświadczenie chciałaby poświęcić na rzecz rozwoju Żyrardowa.

Agnieszka Białasik

Agnieszka Białasik

Pozycja nr 5

Lat 37, rodowita żyrardowianka. Mężatka, szczęśliwa mama trzech dziewczynek. Wykształcenie wyższe. Aktywnie działa w Samorządzie Mieszkańców nr 3. Jej mottem działania jest: Żyrardów to Nasza Wspólna Przyszłość-rozwijajmy go razem.

Mateusz Melchior Nalej

Mateusz Melchior Nalej

Pozycja nr 6

Lat 36, rodowity żyrardowianin. Żonaty, jedna córka . Pracuje w branży budowlanej. Studiuje w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku budownictwo. Jako radny zamierza doprowadzić  do budowy w dzielnicy „Zatorze” przedszkola, żłobka oraz świetlicy dla dzieci.

Janusz Pieczyński

Janusz Pieczyński

Pozycja nr 7

Emerytowany  technik elektryk.  Jako długoletni społeczny działacz w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej, swoim doświadczeniem zamierza służyć Miastu – wpływać na decyzje, które poprawią standard życia jego mieszkańców oraz rozwiną infrastrukturę miejską.

Okręg nr 3 

Józef Kapusta

Józef Kapusta

Pozycja nr 1

Lat 61, żonaty, dorosła córka.  Katolik tradycjonalista. Absolwent UAM w Poznaniu, stopień doktora w Instytucie Genetyki Roślin PAN, pracownik naukowy w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.  Specjalizacja: biotechnologia i bioinżynieria medyczna. Współautor kilku patentów. Kontrakty naukowe  jako visiting professor  na uniwersytetach w USA i Australii. Ekspert NCBiR ds. Projektów Innowacyjnej Gospodarki. Radny Rady Miasta Żyrardowa w kadencji 2014-2018. Pełnomocnik Powiatowy PiS.

Jarosław Brzózka

Jarosław Brzózka

Pozycja nr 2

Lat 47,  mąż i ojciec. Preferuje tradycyjne wartości rodzinne. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie resocjalizacji oraz Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Zainteresowania: geopolityka, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz historia Polski. Motto działania: Rozwój i bezpieczeństwo.

Żaneta Klaudia Wesołowska

Żaneta Klaudia Wesołowska

Pozycja nr 3

Polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie jest, poprzez swoją szkolną i pozaszkolną działalność, popularnym i wyróżniającym się nauczycielem w mieście. Posiada niesamowitą energię, którą zaraża uczniów. Zawsze uśmiechnięta i pogodna, wykorzystując portale społecznościowe nie traci kontaktu ze swoimi uczniami nawet po lekcjach. Wyróżnia ją jeszcze jedna cecha – innowacyjność. Szuka alternatywnych metod nauczania. Inicjatorka i propagatorka wielu akcji o charakterze społecznym. Miłośniczka idei wolontariatu. Przyjaciel dzieci i młodzieży. Członek Solidarności. Oddana społeczności miasta całym sercem. Zawsze słucha i szanuje innych zdanie i czas.

Aleksandra Katarzyna Kwasek

Aleksandra Katarzyna Kwasek

Pozycja nr 4

Wykształcenie wyższe: Magister / MBA (specjalizacja: zarządzanie strategiczne) w Wyższej Szkole Zarządzania “The Polish Open University” w Warszawie, Magister Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Doświadczenie zawodowe: w ubezpieczeniach była Kierownik KRUS ,w sektorze bankowym. Zainteresowania: muzyka (ukończona szkoła muzyczna), sport (biegi długie, crossfit), turystyka górska

Aktywność drogą do rozwoju!

Wioletta Maria Mamrot

Wioletta Maria Mamrot

Pozycja nr 5

Lat 41, mgr ekonomii. Absolwentka Politechniki Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego. Jako mieszkanka  Żyrardowa pragnie, by miasto się rozwijało, powstawały nowe inwestycje, zwiększały się miejsca pracy i rozwijał przemysł. Jej motto: Ty i ja kochamy nasze miasto! Służmy mieszkańcom i dbajmy o nich, by żyło się im lepiej.

Marek Nietrzebka

Marek Nietrzebka

Pozycja nr 6

Lat 61, rodowity żyrardowianin. Zakrystianin w parafii św. Cyryla i Metodego.

Interesuje się historią Polski, dziejami chrześcijaństwa oraz sportem rekreacyjnym.

Maciej Prokopiuk

Maciej Prokopiuk

Pozycja nr 7

Lat 41. Żonaty, ojciec trójki wspaniałych dzieci. Od 10 lat pracuje jako przedstawiciel handlowy w polskiej firmie. Interesuje się historią Polski, sportem, lubi słuchać muzyki poważnej.  Chętnie i z zaangażowaniem pomaga innym. Przez swoją pracowitość i odpowiedzialność stara się dobrze i uczciwie wypełniać powierzone mu obowiązki.

 

Okręg nr 4 

Sławomir Zbigniew Wardziak

Sławomir Zbigniew Wardziak

Pozycja nr 1

Lat 53. Jest pracownikiem obsługi technicznej w Firmie Gedeon Richter w Grodzisku Mazowieckim. Posiada wybitnie ścisły umysł i nadzwyczajny zmysł i zdolności praktyczne. Przejęty troską i marzeniem o przyszłej sprawiedliwej Polsce. Radny Rady Miasta Żyrardowa.

Łukasz Antoni Nalej

Łukasz Antoni Nalej

Pozycja nr 2

Lat 37 lat, żonaty, ojciec dwóch synów. Związany z Żyrardowem od urodzenia. Ekonomista, który od 12 lat z sukcesami pracuje w instytucjach finansowych, zajmując się między innymi analizą finansową. Żyrardów potrzebuje dynamicznych zmian i rozwoju, dlatego jako radny zamierza włączyć się w proces „dobrej zmiany” swojego ukochanego Miasta.

Mariola Targowska

Mariola Targowska

Pozycja nr 3

Lat 36, rodowita żyrardowianka, bankowiec. Szczęśliwa mama siedmioletniej córki. Od 10 lat pracuje w największym polskim banku na stanowisku doradca klienta premium. Jako radna chciałaby mieć wpływ na rozwój miasta, zwiększenie miejsc pracy, promocję miasta oraz pomoc najuboższym. Zainteresowania: sport, podróże, polityka.

Wiktor Sebastian Misakowski

Wiktor Sebastian Misakowski

Pozycja nr 4

Lat 39.Filolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. W pracy samorządowej chciałby skupić się na problemach społecznych mieszkańców miasta oraz na upowszechnianiu kultury.

 

Krystyna Michalczuk

Krystyna Michalczuk

Pozycja nr 5

Wykształcenie  wyższe ekonomiczne. Doświadczona ekonomistka. Absolwentka Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Jako radna zamierza zaangażować się w działania na rzecz promocji Żyrardowa oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Iwona Irena Boder

Iwona Irena Boder

Pozycja nr 6

Lat  43. Mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe – mgr pielęgniarstwa. Od 22 lat pracuje jako pielęgniarka na oddziale chirurgii w żyrardowskim szpitalu. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jako radna zamierza doprowadzić do poprawy sytuacji  żyrardowskiego  szpitala. Pragnie, by szpital się rozwijał i wie jako to zrobić.