KANDYDACI DO RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Okręg nr 1 

Grażyna Stefańska

Grażyna Stefańska

Pozycja nr 1

Lat 63. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Długoletni pracownik  samorządowy, od trzech lat na emeryturze. W latach 2008-2011 ławnik Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Działa we Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wittenberga 6. Radna Rady Miasta Żyrardowa. Uczciwa, konsekwentna w działaniu na rzecz mieszkańców Żyrardowa. Utytułowana badmintonistka

Linda Inez Bakalarska

Linda Inez Bakalarska

Pozycja nr 2

Wykształcenie wyższe, kierunek zarządzanie i marketing, specjalizacja turystyka i hotelarstwo. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Obecnie pracuję jako nauczyciel w SOSW w Żyrardowie. Pasjonuje mnie sztuka i malarstwo. Staram się tym zainteresować dzieci i młodzież z różnych środowisk. Działania wolontariackie w zakresie arteterapii sprawiają mi satysfakcję. Młodzież przyszłością Żyrardowa.

 

Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

Pozycja nr 3

Lat 43, urodzony w Żyrardowie. Dyplomowany nauczyciel, wychowawca, magister wychowania fizycznego. Pracuje w SP nr 7 . Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego “Siódemka”. Trener piłki siatkowej, koszykówki, kulturystyki i pływania. Czterokrotny mistrz Świata i mistrz Europy w podnoszeniu ciężarów.

Teresa Barbara Lefelt

Teresa Barbara Lefelt

Pozycja nr 4

Lat 64,  emerytowana pielęgniarka, działaczka Solidarności. Jako radna będzie dążyć do tego, aby Żyrardów stał się miejscem bezpiecznym, czystym, pełnym zieleni – przyjaznym swoim mieszkańcom. Ważnym zadaniem jest poprawa infrastruktury miejskiej, tworzenie nowych miejsc pracy w Żyrardowie oraz poprawa poziomu opieki zdrowotnej.

Piotr Stanisław Wrzosek

Piotr Stanisław Wrzosek

Pozycja nr 5

Lat 50.Szczęśliwy ojciec córki Olivii. Technik mechanik, przedsiębiorca. Zaangażowany działacz samorządowy. Patriota  tej „małej” i „dużej” ojczyzny. Zainteresowania: sport, nowoczesne technologie, podróże, antyki. Motto działania: SŁUŻYĆ MIESZKAŃCOM ŻYRARDOWA

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

Pozycja nr 6

Ojciec dwóch nastoletnich synów. Przedsiębiorca- zajmuje się szkoleniami zawodowymi osób dorosłych. Wykształcenie wyższe magisterskie -zarządzanie oraz  studia podyplomowe. Zaangażowany w życie społeczne przez czynny udział w wielu wydarzeniach społecznych i sportowych mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży.

Jan Józef Zdrojewski

Jan Józef Zdrojewski

Pozycja nr 7

Lat 60, żonaty. Absolwent SGGW, Akademii Rolniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Radny Samorządu Mieszkańców nr 3 w Żyrardowie. Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowo-badawczy, praca w administracji samorządowej, własna działalność gospodarcza.

 

Okręg nr 2 

Arkadiusz Sowa

Arkadiusz Sowa

Pozycja nr 1

Lat 49, nauczyciel. Wykształcenie wyższe historyczne i politologiczne. Absolwent UW i UMCS. Radny Rady Miasta Żyrardowa. Zaangażowany w wiele inicjatyw m.in. w ograniczenie działalności „jaskiń hazardu” w Żyrardowie. Za priorytety uznaje utwardzenie dróg w osiedlach domków jednorodzinnych, budowę przedszkola i żłobka oraz aktywny udział Miasta w ratowaniu żyrardowskiego szpitala.

Aleksandra Weronika Buczak

Aleksandra Weronika Buczak

Pozycja nr 2

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mgr socjologii. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Motto działania : Wsparcie dla młodych.

Jacek Robert Wińkowski

Jacek Robert Wińkowski

Pozycja nr 3

Lat 53. Wzorowy mąż i ojciec. Lekarz weterynarii – absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Działacz społeczny.

Arleta Pietras-Wasiak

Arleta Pietras-Wasiak

Pozycja nr 4

Wykształcenie wyższe na kierunku administracji samorządowej. Mama wspaniałych dwojga dzieci. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Swój czas i doświadczenie chciałaby poświęcić na rzecz rozwoju Żyrardowa.

Agnieszka Białasik

Agnieszka Białasik

Pozycja nr 5

Lat 37, rodowita żyrardowianka. Mężatka, szczęśliwa mama trzech dziewczynek. Wykształcenie wyższe. Aktywnie działa w Samorządzie Mieszkańców nr 3. Jej mottem działania jest: Żyrardów to Nasza Wspólna Przyszłość-rozwijajmy go razem.

Mateusz Melchior Nalej

Mateusz Melchior Nalej

Pozycja nr 6

Lat 36, rodowity żyrardowianin. Żonaty, jedna córka . Pracuje w branży budowlanej. Studiuje w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku budownictwo. Jako radny zamierza doprowadzić  do budowy w dzielnicy „Zatorze” przedszkola, żłobka oraz świetlicy dla dzieci.

Janusz Pieczyński

Janusz Pieczyński

Pozycja nr 7

Emerytowany  technik elektryk.  Jako długoletni społeczny działacz w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej, swoim doświadczeniem zamierza służyć Miastu – wpływać na decyzje, które poprawią standard życia jego mieszkańców oraz rozwiną infrastrukturę miejską.

Okręg nr 3 

Józef Kapusta

Józef Kapusta

Pozycja nr 1

Lat 61, żonaty, dorosła córka.  Katolik tradycjonalista. Absolwent UAM w Poznaniu, stopień doktora w Instytucie Genetyki Roślin PAN, pracownik naukowy w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.  Specjalizacja: biotechnologia i bioinżynieria medyczna. Współautor kilku patentów. Kontrakty naukowe  jako visiting professor  na uniwersytetach w USA i Australii. Ekspert NCBiR ds. Projektów Innowacyjnej Gospodarki. Radny Rady Miasta Żyrardowa w kadencji 2014-2018. Pełnomocnik Powiatowy PiS.

Jarosław Brzózka

Jarosław Brzózka

Pozycja nr 2

Lat 47,  mąż i ojciec. Preferuje tradycyjne wartości rodzinne. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie resocjalizacji oraz Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Zainteresowania: geopolityka, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz historia Polski. Motto działania: Rozwój i bezpieczeństwo.

Żaneta Klaudia Wesołowska

Żaneta Klaudia Wesołowska

Pozycja nr 3

Polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie jest, poprzez swoją szkolną i pozaszkolną działalność, popularnym i wyróżniającym się nauczycielem w mieście. Posiada niesamowitą energię, którą zaraża uczniów. Zawsze uśmiechnięta i pogodna, wykorzystując portale społecznościowe nie traci kontaktu ze swoimi uczniami nawet po lekcjach. Wyróżnia ją jeszcze jedna cecha – innowacyjność. Szuka alternatywnych metod nauczania. Inicjatorka i propagatorka wielu akcji o charakterze społecznym. Miłośniczka idei wolontariatu. Przyjaciel dzieci i młodzieży. Członek Solidarności. Oddana społeczności miasta całym sercem. Zawsze słucha i szanuje innych zdanie i czas.

Aleksandra Katarzyna Kwasek

Aleksandra Katarzyna Kwasek

Pozycja nr 4

Wykształcenie wyższe: Magister / MBA (specjalizacja: zarządzanie strategiczne) w Wyższej Szkole Zarządzania “The Polish Open University” w Warszawie, Magister Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Doświadczenie zawodowe: w ubezpieczeniach była Kierownik KRUS ,w sektorze bankowym. Zainteresowania: muzyka (ukończona szkoła muzyczna), sport (biegi długie, crossfit), turystyka górska

Aktywność drogą do rozwoju!

Wioletta Maria Mamrot

Wioletta Maria Mamrot

Pozycja nr 5

Lat 41, mgr ekonomii. Absolwentka Politechniki Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego. Jako mieszkanka  Żyrardowa pragnie, by miasto się rozwijało, powstawały nowe inwestycje, zwiększały się miejsca pracy i rozwijał przemysł. Jej motto: Ty i ja kochamy nasze miasto! Służmy mieszkańcom i dbajmy o nich, by żyło się im lepiej.

Marek Nietrzebka

Marek Nietrzebka

Pozycja nr 6

Lat 61, rodowity żyrardowianin. Zakrystianin w parafii św. Cyryla i Metodego.

Interesuje się historią Polski, dziejami chrześcijaństwa oraz sportem rekreacyjnym.

Maciej Prokopiuk

Maciej Prokopiuk

Pozycja nr 7

Lat 41. Żonaty, ojciec trójki wspaniałych dzieci. Od 10 lat pracuje jako przedstawiciel handlowy w polskiej firmie. Interesuje się historią Polski, sportem, lubi słuchać muzyki poważnej.  Chętnie i z zaangażowaniem pomaga innym. Przez swoją pracowitość i odpowiedzialność stara się dobrze i uczciwie wypełniać powierzone mu obowiązki.

 

Okręg nr 4 

Sławomir Zbigniew Wardziak

Sławomir Zbigniew Wardziak

Pozycja nr 1

Lat 53. Jest pracownikiem obsługi technicznej w Firmie Gedeon Richter w Grodzisku Mazowieckim. Posiada wybitnie ścisły umysł i nadzwyczajny zmysł i zdolności praktyczne. Przejęty troską i marzeniem o przyszłej sprawiedliwej Polsce. Radny Rady Miasta Żyrardowa.

Łukasz Antoni Nalej

Łukasz Antoni Nalej

Pozycja nr 2

Lat 37 lat, żonaty, ojciec dwóch synów. Związany z Żyrardowem od urodzenia. Ekonomista, który od 12 lat z sukcesami pracuje w instytucjach finansowych, zajmując się między innymi analizą finansową. Żyrardów potrzebuje dynamicznych zmian i rozwoju, dlatego jako radny zamierza włączyć się w proces „dobrej zmiany” swojego ukochanego Miasta.

Mariola Targowska

Mariola Targowska

Pozycja nr 3

Lat 36, rodowita żyrardowianka, bankowiec. Szczęśliwa mama siedmioletniej córki. Od 10 lat pracuje w największym polskim banku na stanowisku doradca klienta premium. Jako radna chciałaby mieć wpływ na rozwój miasta, zwiększenie miejsc pracy, promocję miasta oraz pomoc najuboższym. Zainteresowania: sport, podróże, polityka.

Wiktor Sebastian Misakowski

Wiktor Sebastian Misakowski

Pozycja nr 4

Lat 39.Filolog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. W pracy samorządowej chciałby skupić się na problemach społecznych mieszkańców miasta oraz na upowszechnianiu kultury.

 

Krystyna Michalczuk

Krystyna Michalczuk

Pozycja nr 5

Wykształcenie  wyższe ekonomiczne. Doświadczona ekonomistka. Absolwentka Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Jako radna zamierza zaangażować się w działania na rzecz promocji Żyrardowa oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Iwona Irena Boder

Iwona Irena Boder

Pozycja nr 6

Lat  43. Mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe – mgr pielęgniarstwa. Od 22 lat pracuje jako pielęgniarka na oddziale chirurgii w żyrardowskim szpitalu. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Jako radna zamierza doprowadzić do poprawy sytuacji  żyrardowskiego  szpitala. Pragnie, by szpital się rozwijał i wie jako to zrobić.

KANDYDACI DO RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Okręg nr 1 (Żyrardów)

Stanisław Henryk Kaniszewski

Stanisław Henryk Kaniszewski

Pozycja nr 1
Krzysztof Roman Dziwisz

Krzysztof Roman Dziwisz

Pozycja nr 2
Stanisław Gerard Nalej

Stanisław Gerard Nalej

Pozycja nr 3
Mariola Dzięgielewska

Mariola Dzięgielewska

Pozycja nr 4
Elżbieta Wińkowska

Elżbieta Wińkowska

Pozycja nr 5
Andrzej Oklesiński

Andrzej Oklesiński

Pozycja nr 6
Agnieszka Nadolska

Agnieszka Nadolska

Pozycja nr 7
Tomasz Marcin Sowa

Tomasz Marcin Sowa

Pozycja nr 8
Radosław Owsianko

Radosław Owsianko

Pozycja nr 9
Aneta Małgorzata Osińska

Aneta Małgorzata Osińska

Pozycja nr 10
Adam Marek Sondka

Adam Marek Sondka

Pozycja nr 11

Okręg nr 2 (Gmina Mszczonów, Gmina Radziejowice)

Klaudiusz Stusiński

Klaudiusz Stusiński

Pozycja nr 1
Tomasz Polak

Tomasz Polak

Pozycja nr 2
Anna Bednarek

Anna Bednarek

Pozycja nr 3
Zofia Choińska

Zofia Choińska

Pozycja nr 4
Mieczysława Barbara Korzonkowska

Mieczysława Barbara Korzonkowska

Pozycja nr 5
Piotr Paweł Rowiński

Piotr Paweł Rowiński

Pozycja nr 6

Okręg nr 3 (Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Wiskitki)

Franciszek Wojciech Jankowski

Franciszek Wojciech Jankowski

Pozycja nr 1
Andrzej Tadeusz Koźbiał

Andrzej Tadeusz Koźbiał

Pozycja nr 2
Barbara Andrzejewska

Barbara Andrzejewska

Pozycja nr 3
Dariusz Mitrowski

Dariusz Mitrowski

Pozycja nr 4
Anna Katarzyna Smolarek

Anna Katarzyna Smolarek

Pozycja nr 5
Elżbieta Kamińska

Elżbieta Kamińska

Pozycja nr 6
Dariusz Stachowicz

Dariusz Stachowicz

Pozycja nr 7

 

KANDYDACI DO GMIN POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Wiskitki
15 okręgów jednomandatowych (10 kandydatów PiS)

Beata Stępniewska

Beata Stępniewska

Kandydat na Wójta
Bartłomiej Śliwka

Bartłomiej Śliwka

Okręg nr 1
Zbigniew Spaliński

Zbigniew Spaliński

Okręg nr 2
Ewa Ambroziewicz-Dylewska

Ewa Ambroziewicz-Dylewska

Okręg nr 5
Sławomir Henryk Bartosiewicz

Sławomir Henryk Bartosiewicz

Okręg nr 7
Piotr Panicz

Piotr Panicz

Okręg nr 9
Leszek Śmigiera

Leszek Śmigiera

Okręg nr 10
Krzysztof Szymański

Krzysztof Szymański

Okręg nr 11
Andrzej Lemański

Andrzej Lemański

Okręg nr 12
Jerzy Konarski

Jerzy Konarski

Okręg nr 14
Klaudia Maria Bogucka

Klaudia Maria Bogucka

Okręg nr 15

Puszcza Mariańska
15 okręgów jednomandatowych (13 kandydatów PiS)

Piotr Markowski

Piotr Markowski

Kandydat na Wójta
Aneta Gędziarska

Aneta Gędziarska

Okręg nr 1
Jerzy Marian Andrzejewski

Jerzy Marian Andrzejewski

Pozycja nr 2
Dariusz Koliński

Dariusz Koliński

Pozycja nr 3
Sławomir Stopiński

Sławomir Stopiński

Okręg nr 4
Wacław Seliga

Wacław Seliga

Okręg nr 6
Dariusz Stopiński

Dariusz Stopiński

Okręg nr 7
Andrzej Kociszewski

Andrzej Kociszewski

Okręg nr 8
Zbigniew Zdzisław Brzezicki

Zbigniew Zdzisław Brzezicki

Okręg nr 10
Maciej Szymański

Maciej Szymański

Okręg nr 11
Bogusław Stanisław Rosłon

Bogusław Stanisław Rosłon

Okręg nr 12
Piotr Markowski

Piotr Markowski

Okręg nr 13
Sylwia Mazgajska

Sylwia Mazgajska

Okręg nr 14
Joanna Luiza Krysińska

Joanna Luiza Krysińska

Okręg nr 15

Radziejowice
15 okręgów jednomandatowych – (2 kandydatów PiS)

Sławomir Michał Gryzik

Sławomir Michał Gryzik

Okręg nr 9
Zdzisław Madejczyk

Zdzisław Madejczyk

Okręg nr 11

 

Miasto i gmina Mszczonów
Prawo i Sprawiedliwość nie wystawia kandydatów