Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt ubiegać się o Urząd Prezydenta Miasta Żyrardowa. Zostałem desygnowany na to ważne stanowisko przez partię Prawo i Sprawiedliwość, która obejmując przed trzema laty ster rządów w Polsce pokazała, że jest wiarygodna, uczciwa oraz dotrzymuje obietnic wyborczych. Fakty te stanowią dla mnie jako kandydata zobowiązanie!

21 października dokonacie Państwo wyboru. Zanim to nastąpi chciałbym przedstawić Państwu zarys kierunków rozwoju miasta Żyrardowa. <!–more–>

Moim celem jest, żeby Nasze Miasto odzyskało dawną dynamikę i potencjał rozwoju. Rozwój stanie się rzeczywistością, jeśli stworzy się poprzez ukierunkowane działania, dobry klimat do inwestycji w zaawansowane technologie, firmy, które generować będą dochód w obszarach działalności z udziałem wysoko zaawansowanej wiedzy. Żeby myśleć o zmianach, trzeba mieć jasno wytyczone cele, należy wykraczać swoim działaniem ponadlokalnie. Poprawił się standard życia Polaków. Pora, żeby mieszkańcy Żyrardowa szerzej w tym partycypowali. Chcę uczynić Żyrardów miejscem jeszcze lepszym do życia. Przed nami szansa, aby ta dobra zmiana nastąpiła również w samorządach.

Drodzy Mieszkańcy Żyrardowa!

Nasze miasto postrzegane jest jako perła XIX-wiecznej architektury przemysłowej. Trafność tej opinii wynika ze światłych koncepcji ojców założycieli naszego Miasta – Karola Dittricha i Karola Hielle. W polu ich widzenia była całościowa wizja osady fabrycznej, która z czasem zyskała prawa miejskie. Rdzeniem tej wizji był człowiek, warsztat pracy, dom, ochronka, szkoły dla dzieci, ludowiec i kościoły. Wszystko harmonijnie tworzyło jedną całość.

Dzisiaj stoimy przed podobny wyzwaniami. Miastu potrzebny jest przemyślany impuls prorozwojowy, który zahamuje jego wyludnianie się. Niezbędna jest całościowa wizja rozwoju, której osią będzie człowiek, jego szeroko pojęte bezpieczeństwo i zaspakajanie jego potrzeb życiowych.

Jak na dłoni widzimy potrzebę odbudowy rynku pracy w Mieście!

Niezbędna jest współpraca z sąsiednimi gminami, która przełamie ograniczenia przestrzenne dla inwestycji.

Przed Żyrardowem pojawiają się znaczące możliwości rozwoju wynikające z rządowych inwestycji zaprogramowanych w naszym regionie. Jeśli zostanę wybrany na Urząd Prezydenta gwarantuję, wykorzystanie możliwości rozwojowych stąd wynikających.

Prawo i Sprawiedliwość obiecywało odbudowę przemysłu w Polsce i słowa dotrzymuje. Współpraca władzy samorządowej i władzy centralnej to niepowtarzalna szansa na dobrą zmianę także dla ŻYRARDOWA!

Tylko uczciwe i sprawne zarządzanie miastem, oznaczać będzie, że wygraliśmy przyszłość!

Kandydat na Prezydenta Miasta Żyrardowa
Łukasz Choiński